Image: 
ระบบใบสั่งงาน
Title: 
ระบบใบสั่งงาน
คนขับและระบบใบสั่งงานออนไลน์

คนขับและระบบใบสั่งงานออนไลน์

การสื่อสารสองทาง

คนขับสามารถรับใบสั่งงานออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านระบบใบสั่งงานของ Eup
เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนค่าโทรศัพท์
อีกทั้งยังไม่รบกวนการขับขี่
ทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

3 ขั้นตอนง่ายๆทำใบสั่งงานออนไลน์

Step 1

STEP 1

มอบหมายงาน ผ่านทางระบบใบสั่งงาน
ง่ายๆเพียงคลิกเดียว

Step 2

STEP 2

กดรับงานในแอพพลิเคชั่น
สำหรับผู้ขับขี่

Step 3

STEP 3

กดรายงงานสถานะ
เมื่องานเสร็จสมบูรณ์

ลักษณะของระบบจัดส่ง

ลักษณะของระบบจัดส่ง