S168 M3 (3G) / S168 4G

S168 M3 (3G) / S168 4G ระบบติดตามรถ GPS Tracking

type: 
อุปกรณ์ติดตาม GPS
S168 M3 (3G) / S168 4G
  • รายงานตำแหน่งแบบเรียลไทม์
  • บันทึกประวัติเส้นทางตลอดเวลา เชื่อมต่อกับ Google map
  • แจ้งเตือนผ่านทาง Website และ Mobile Application
  • บริการช่วยเหลือ และทีมงานsupport24ชม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
  • ผ่านการรับรองจากสำนักงาน กสทช. และกรมการขนส่งทางบก DLT
ทดลองใช้ฟรี